DPPS Logo DPPS Logo slika
Društvo za promociju prirode Srbije

Edukativno predavanje “Leptiri Srbije”

U sklopu naših redovnih aktivnosti, članovi tima za edukaciju 23.05.2018. posetili su osnovnu školu ,,Prva vojvođanska brigada“ i učenicima trećeg razreda održali edukativno predavanje o leptirima u Srbiji. Našim predavanjima obuhvatili smo celu generaciju trećeg razreda ove škole, odnosno sva odeljenja.

Učenici su mogli da se upoznaju sa osnovnim morfološkim i anatomskim karakteristikama ovih insekata, njihovim načinom života, ishrane, razmnožavanja. Predstavili smo im najpoznatije vrste koje žive u Srbiji, a neke od njih su im već bile poznate. Edukatori su na kreativan način uspeli da prenesu znanje i interaktivno diskutuju sa učenicima.

Drago nam je da su učenici bili zainteresovani za predavanje i mnoštvo pitanja na koja smo im vrlo rado odgovorili.

Nakon predavanja spremili smo im kratak kviz gde su mogli da provere ono što su naučili. Test je bio veoma uspešan, što je znak da smo odradili kvalitetan posao i preneli znanje na ove mlade ljude.

Ostvarili smo lep početak saradnje sa OŠ ,,Prva vojvođanska brigada“ i zahvaljujemo se Upravi škole i učiteljima. Nadamo se da će ovo predavanje ostaviti dobar pečat na učenike i kreirati bolju i lepšu sliku o prirodi Srbije i potrebama njene zaštite i očuvanja. Radujemo se daljoj saradnji!