DPPS Logo DPPS Logo slika
Društvo za promociju prirode Srbije

Edukativno predavanje OŠ “Vasa Stajić”

U sklopu naših redovnih i samostalnih aktvnosti, članovi tima za edukaciju su obišli osnovnu školu “Vasa Stajić” i učenicima osmog razreda održali edukativno predavanje na temu vodenih ekosistema u našoj zemlji.  Učenici su mogli da se upoznaju sa rekama, jezerima, barama, kao i živim svetom koji živi u takvim sredinama.  Pričali smo o Dunavu, Savi, Pčinji, Tisi, zatim o Palićkom, Vlasinskom, Đerdapskom jezeru, o Obedskoj, Carskoj bari i Zasavici. Edukatori su na kreativan način uspeli da prenesu znanje i upoznaju učenike osmog razreda o prirodnom bogatstvu naše zemlje. Drago nam je što su đaci bili zainteresovani za predavanje i sa mnoštvo zanimljivih pitanja na koja smo vrlo rado odgovorili. Posebno ih je privuklo naše Društvo, te je dosta pitanja bilo upućeno i ka tome čime se bavimo. Drago nam je da smo uspeli da ostvarimo i ostavimo pozitivan utisak na đake, te da ih zainteresujemo i u pogledu društvenog aktivizma i možda nekada članstva u našem Društvu i zajedničkim naporima u promociji i zaštiti prirode! Đaci su nakon predavanja imali kratak test i kviz gde su mogli da provere svoje znanje. Test je bio veoma uspešan, što je znak da smo odradili dobar i kvalitetan posao, te preneli znanje na ove mlade ljude.

Ostvarili smo lep početak saradnje sa OŠ Vasa Stajić i zahvaljujemo se Upravi škole kao i predmetnim nastavnicima. Nadamo se da će ovo predavanje kod đaka kreirati bolju i lepšu sliku o prirodi u Srbiji i da će podstaći na veću svest o potrebama zaštite i očuvanja iste.