DPPS Logo DPPS Logo slika
Društvo za promociju prirode Srbije

Godišnja Skupština 2017

Održali smo našu drugu po redu godišnju Skupštinu Udruženja! Nakon svih realizovanih projekata i aktivnosti u 2017. godini bilo je lepo opet ih se podsetiti. Prošli smo kroz sve aktivnosti i sumirali smo utiske, koji su naravno i više nego pozitivni. Kako to forma nalaže, članovi su imali prilike da čuju izveštaje naših koordinatora timova, i da se informišu o aktivnostima svakog tima i njihovim postignutim ciljevima. Pored toga, iznesen je detaljan finansijski izveštaj sa ukupnim prihodima i rashodima za 2017. godinu ali i finansijski plan za 2018. godinu. Izneti su i planovi, odnosno plan i program rada za narednu godinu i spisak ciljeva koje treba svi zajedno da ostvarimo. Naporno smo radili tokom ove možemo reći već stare godine i došli smo do ogromnih rezultata. Usvojili smo Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, rešili sistemske stvari i dosegli 80% samoodrživosti na našem putu da budemo potpuno nezavisni po pitanju mogućnosti da radimo na novim i lepim stvarima, a sve u cilju ostvarivanja naših ciljeva. Uveli smo i na sednici predstavili članstvu nove inovativne stvari i mogućnosti koje će imati od 2018. godine i gde će sve moći da se uključe i da steknu dodatna iskustva. Sednica je protekla u najboljem redu, sa čak 14. tačaka dnevnog reda i time smo zapečatili ovu veoma uspešnu i produktivnu godinu za nas. Sada je vreme za zimsku pauzu, praznike i ispite. Opet se vraćamo na put novih izazova krajem februara, kada nas čekaju već prve aktivnosti, od mnogo njih u 2018. godini. Srdačno, DPPS.