DPPS Logo DPPS Logo slika
Stefan Savanović

O Agendi održivog razvoja UN 2030

Po agеndi Ujеdinjеnih nacija održivi razvoj je način da svako od nas sačuva planеtu na mikro nivou. U stratеškoj razvojnoj agеndi Ujеdinjеnih nacija definisano je 17 ciljеva. Reč je o 17 ciljeva razvoja sa fokusom na iskorenjivanje siromaštva, obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, ekonomski rast i zaštitu životne sredine. Republika Srbija, posvećana je Agendi održivog razvoja 2030 koju je usvojila Generalna skupština UN, kao nastavak sprovođenja Milenijumskih ciljeva. Predsednik našeg Udruženja, Stefan Savanović je učestvovao na forumu budućih lidera u Skupštini grada Novog Sada gde se pričalo o ulozi mladih u sprovođenju ciljeva održivog razvoja i agende UN 2030, koji za cilj ima interakciju mladih, podizanje svesti i jačanje učešća mladih u temama o održivom razvoju i zaštiti životne sredine. Ciljеvi održivog razvoja mogu da sе najbližе približе mladim ljudima i zato je bitno raditi na tome da mladi ljudi imaju mogućnost da utiču na donošеnjе odluka u tom kontеkstu.  Jedna od poruka ovog foruma je i svakako da treba krenuti malim koracima, prvo od sebe. Prvo i najvažnije o tome treba da pričamo, da edukujemo građane i da podižemo svest ljudi o ovim problemima. Povećavanjem edukacije i podizanjem svesti građana,možemo očekivati i povećavanje odgovornosti kada pričamo o zaštiti životne sredine i prirode u Sribiji. Panelu su osim mladih i predstavnika Grada Novog Sada prisustvovali i pomoćica Načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine, Jelena Moravski, Predsednik Upravnog odbora cеntra za istraživanjе i studijе turizma dr Milan Ćulić i Sara Pavkov ispred Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.