DPPS Logo DPPS Logo slika
Društvo za promociju prirode Srbije

Održana 4. po redu godišnja Skupština

U utorak, 17.12.2019. godine održali smo našu čevrtu po redu godišnju Skupštinu Udruženja! Nakon svih realizovanih projekata i aktivnosti u 2019. godini bilo je lepo opet ih se podsetiti. Prošli smo kroz sve aktivnosti i sumirali smo utiske, koji su naravno i više nego pozitivni. Kako to forma nalaže, članovi su imali prilike da čuju izveštaje naših članova Radne grupe, i da se informišu o aktivnostima svakog tima i programa i njihovim postignutim ciljevima. Pored toga, iznesen je detaljan finansijski izveštaj sa ukupnim prihodima i rashodima za 2019. godinu. Izneti su i planovi, odnosno plan i program rada za narednu godinu i spisak ciljeva koje treba svi zajedno da ostvarimo. Naporno smo radili tokom ove možemo reći već stare godine i došli smo do ogromnih rezultata. Naši timovi za turizam i nauku su radili punom parom, polako se približavamo brojki od 100 napisanih članaka na blogu “Prirodom kroz Srbiju”,  a kao najposećenija stranica je očekivano naš blog “Upoznaj Srbiju” i interaktivna mapa Srbije sa prirodnim lepotama. Ova 2019. godina je bila veoma produktivna što se tiče naših timova, a veoma smo ponosni na oba naša bloga i na ono što oni danas predstavljaju, a to je prava riznica informacija o prirodi u Srbiji. Podelili smo i sertifikate članovima za angažovanja u ovoj godini. Usvojili smo izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, rešili sistemske stvari. Svim članovima smo podelili nove majice Društva i ostali propratni materijal. Uveli smo i na sednici predstavili članstvu nove inovativne stvari i mogućnosti koje će imati od 2020.. godine i gde će sve moći da se uključe i da steknu dodatna iskustva.  Jedna od takvih stvari je i pokretanje projekta “Terenska nastava 2020” kao jedan od najvećih projekata našeg društva. Sednica je protekla u najboljem redu i time smo zapečatili ovu veoma uspešnu i produktivnu godinu za nas. Sada je vreme za zimsku pauzu, praznike i ispite.