DPPS Logo DPPS Logo slika

Online naručivanje časopisa!

Da li ste naručili časopis?

Požurite jer je ova opcija omogućena do utroška tiraža kojeg smo uradili na projektu!

Link do platforme za naručivanje: https://dpps.org.rs/casopis/