DPPS Logo DPPS Logo slika
Društvo za promociju prirode Srbije

Poseta Apatinu i predavanje!

Pre godinu dana smo potpisali sporazum o saradnji sa Udruženjem “Eko tim” Apatin, a u sklopu i duhu zajedničke saradnje posetili smo Apatin i održali niz predavanja kako u osnovnoj školi tako i u gimnaziji i stručnoj školi velikom broju razreda i učenika. Predavanje “Prirodom kroz Srbiju” koje smo održali, moglo je da čuje preko 250 učenika i mladih u Apatinu. Naša prva poseta je bila u gimnaziji i stručnoj školi “Nikola Tesla” gde smo se družili i pričali sa prvim razredima. Predavanje se baziralo na pregledu najzanimljivijih, najkarakterističnijih vrsta biljaka i životinja u Srbiji, njihovoj biologiji i značaju po našu zemlju. Veliki broj spomenutih predstavnika flore i faune su ugroženi i zaštićeni, pa je bilo veoma važno da pre svega mlade ljude edukujemo o tome. Pored pregleda našeg izbora fantastične flore i faune Srbiji, predavanje se ticalo i zaštićenih prirodnih dobara. Prošli smo Srbiju uzduž i popreko! Od nacionalnih parkova, parkova prirode, specijalnih rezervata prirode pa do predela izuzetnih odluka i mnogih drugih koji krase našu zemlju.

Nakon gimnazije, posetili smo Osnovnu školu “Žarko Zrenjanin” gde smo održali dva veća predavanja. Prvo predavanje je održano svim petim razredima i sedmom razredu, a drugo predavanje je održano svim četvrtim zaredima. Kako je u pitanju velika škola, broj dece je zaista bio veliki. Deca su bila i više zainteresovana, a broj pitanja i informacija koje su već znali nas je pozitivno iznenadio i oduševio! Želimo da naglasimo da su nas obe škole dočekale veoma srdačno i u duhu pravog domaćina. Uprava i jedne i druge škole nam je maksimalno izašla u susret i pomogla u obezbeđivanju svega što nam je bilo potrebno za predavanje. Naravno velika zahvalnost ide i nastavnicima i učiteljicama. Veoma nam je drago što smo imali priliku da posetimo ove škole i prenesemo znanjedeci i mladima.

Nakon održanih predavanja usledio je poslovni ručak predstavnika Udruženja “Eko tim” Apatin i našeg Društva gde smo dogovorili nove oblike saradnje i zajedničke projekte. Posetili smo poznato Apatinsko šetalište pored Dunava,  i obišli smo mesto gde će biti postavljena Info Tabla o Specijalnom rezervatu prirode “Gornje Podunavlje” čija je postavka planirala za proleće, a na čemu zajednički radimo već nekoliko meseci unazad zajednički naše Društvo i ljudi iz Udruženja “Mladi volonter” te iz Udruženja “Eko tim”Apatinu.

Zahvaljujemo se našim prijateljima iz Udruženja “Eko tim” Apatin na fantastičnom prijemu i saradnji!