DPPS Logo DPPS Logo slika
Društvo za promociju prirode Srbije

Predavanje u Medicinskoj školi

Danas je održano predavanje đacima Medicinske škole “7 April” u Novom Sadu. Tema je bila zanimljiva i više nego korisna budućim zdravstvenim radnicima! Pričali smo o lekovitim i alergijskim vrstama Srbije, njihovim karakteristikama, dejstvima i drugim zanimljivostima koje se vezuju sa ovu grupu biljaka. Danas je i svetski dan planina, te smo jedan deo predavanja usmerili i na planine u Srbiji, ali i usko povezali ove dve teme, tako što smo im pokazali na kojoj planini mogu da pronađu određene vrste lekovitih biljaka. Pored klasične primene lekovitih biljaka, trudili smo se da im ukažemo i na probleme koje zahvataju ovu grupu biljaka. Đaci su imali priliku da saznaju koje su to ugrožene vrste lekovitih biljaka u Srbiji i koji su najčešći razlozi koji dovode do toga, te se nadamo da smo uspeli da im skrenemo pažnju i da kao farmaceuti i đaci drugih smerova uvide i drugu stranu i eventualne posledice primene ove grupe biljaka. Kada govorimo o alegijskim vrstama biljaka u Srbiji, trudili smo se da im pored opšteg znanja pružimo i neke zanimljive i korisne informacije o različitim tipovima alergijskih reakcija, šta dovodi do njih i šta od kojih biljaka mogu da očekuju po pitaju efekta na čovekov organizam.

Po odazivu đaka na naše predavanje i već unapred isplaniranim daljim oblicima saradnje sa Medicinskom školom “7 April” možemo da zaključimo da je današnje predavanje bilo uspešno i da su đaci ali i profesori zadovoljni. Ovo je ujedno i poslednje predavanje tima za edukaciju u ovoj godini, a druženje sa mladima i predavanja nastavljamo nakon zimske pauze, u novoj 2018. godini.