Katarina Jakovljević

Pogled sa planine

Autor: Katarina Jakovljević

Mesto fotografisanja: Popovica (planina Devica)
Datum fotografisanja: 19.06.2019.

X