DPPS Logo DPPS Logo slika
Cvetovi barske perunike

Barska perunika (Iris pseudacorus)

Barska perunika (Iris pseudacorus), poznata i pod nazivom žuta vodena perunika je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice Iridaceae. Rasprostranjena je širom Evrope (izuzev severnih delova), zapadne Azije i severozapadne Afrike, a kao alohtona vrsta javlja se i u Severnoj i Južnoj Americi kao i na Novom Zelandu. Raste na vlažnim i plavnim staništima poput obala reka, močvarnih livada, kanala, bara, potoka i jaruga i to uglavnom u tršćacima i šaševima na do 300 metara nadmorske visine.

Njena razgranata stabljika polazi od rizoma čija je unutrašnjost roze boje, valjkastog je oblika, uspravna je, glatka i može dostići visinu do 1,5 metara. Listovi su dugi do 90 centimetara, uspravni, šiljati i uzani te je barska perunika svojim izgledom nalik na žbun. Na dugim drškama nalaze se bezmirisni, krupni (prečnika i do 10 centimetara), dvopolni cvetovi sa šest žutih latica koje su pri osnovi narandžaste boje, a takođe mogu imati ljubičaste, braon ili crvene linije po sebi. Cveta od kraja aprila do kraja juna. Zajednička osobina svih perunika je da vole svetlost, stoga će bujnije cvetati na sunčanom mestu, a ukoliko su u senci može se desiti da uopšte ne procvetaju. Oprašivanje najčešće vrše bumbari, pčele i neke porodice muva. Plod je zelena kapsula duga do 7 centimetara koja sadrži mnogo belih semenki koje kasnije postaju braon. Razmnožava se deljenjem rizoma ili semenom, a seme pluta tako da se raznosi vodom. Ovom biljkom se hrane puževi kao i insekti iz reda Thysanoptera (pepelnice).

Zbog svoje lepote i raskošnog cveta često se može sresti u parkovima i baštama kao ukrasna biljka. Takođe je veoma zastupljena u cvećarstvu kao rezani cvet te se često koristi za pravljenje buketa i drugih cvetnih aranžmana. Lako se presađuje, nije komplikovana za gajenje, može opstati i u veoma lošim uslovima iako je za ovu vrstu idealno plodno neutralno do blago kiselo zemljište. Ukoliko ima dovoljno vode u podlozi, brzo će se širiti. Osim kao ukrasna biljka barska perunika se koristila i kao emetik (lek koji izaziva povraćanje) jer svi delovi biljke u sebi sadrže otrov irizin koji ukoliko se unese u većoj količini može izazvati bolove u stomaku, povraćanje, dijareju, gastroenteritis pa čak i paralizu. Takođe ovu biljku je moguće koristiti za proces bioremedijacije jer je barska perunika u stanju da iz vode usvaja teške metale.

Barska perunika je u Srbiji proglašena za zaštićenu vrstu.

Autor: Anita Japundžić

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.