DPPS Logo DPPS Logo slika
Bastardna perunika

Bastardna perunika (Iris spuria)

Bastardna perunika (Iris spuria) je vrsta višegodišnje biljke iz porodice Iridacae. Areal ove vrste obuhvata Afriku (Alžir), Evropu (severni, centralni i južni delovi) i Aziju (zapadna i centralna Azija, zapadna Kina, delovi Pakistana i Indije), a u Srbiji se može naći na nekoliko lokaliteta u Vojvodini. Uneta je na Veliku Britaniju i Novi Zeland. Naseljava vlažne livade, močvare, tresetišta na do 1900 metara nadmorske visine. Preferira zemljište bogato humusom (iako može tolerisati donekle kiselo zemljište), a uglavnom raste na suncu ili u polusenci.

Bastardna perunika ima rizom prečnika oko 2 centimetra, a stabljika može da naraste do visine od oko 1 metar. Listovi su visoki koliko i sama biljka (uglavnom dugi oko 90 centimetara), sabljasti, zeleni ili plavozeleni i odumiru krajem leta. Period cvetanja je tokom maja i juna. Na vrhu stabljike se razvija dva do pet cvetova plavoljubičaste boje sa žutim šarama. Oprašivanje vrše najčešće pčele, a može da se razmnožava i deobom rizoma. Plod je zašiljena čaura duga oko 4 centimetra koja se razvija tokom septembra, a u njoj sazrevaju svetlobraon semenke. Ovom biljkom se hrane puževi, biljne vaši i valjkasti crvi, a neretko je napadaju i patogene gljivice.

Rizom i listovi bastardne perunike su otrovni i ukoliko se konzumiraju mogu izazvati bolove u stomaku i povraćanje, a u dodiru sa kožom mogu uzrokovati iritacije ili alergijske reakcije.

Iako generalno gledano ova biljka nije ugrožena brojnost joj u nekim delovima Evrope opada pre svega zbog uništavanja staništa te je tako potpuno nestala iz Češke. Osim uništavanja staništa ugrožavaju je i požari, intenzivna poljoprivreda, podizanje nasipa zarad kontrole plavljenja… U mnogim zemljama Evrope je zbog opadanja brojnosti proglašena za ugroženu i stoga zaštićenu kao na primer u Slovačkoj, Švedskoj i Nemačkoj. Podvrsta bastardne perunike poznata kao zakržljaja perunika (Iris spuria subsp. spuria) je u Srbiji proglašena za strogo zaštićenu vrstu.

Autor: Stefan Palalić

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.