DPPS Logo DPPS Logo slika
Burešijeva brkica (Oxynoemacheilus bureschi)

Burešijeva brkica (Oxynoemacheilus bureschi)

Burešijeva brkica (Oxynoemacheilus bureschi) je vrsta slatkovodne ribe iz porodice Nemacheilidae. Naseljava brzotekuće reke Nestos, Strumu i Vardar kao i njihove pritoke u Severnoj Makedoniji, Bugarskoj, Grčkoj i Srbiji, ali se ne može naći u kanalisanim delovima ovih vodotokova.

Može da naraste do dužine od 7 centimetara, a krljušti su joj braon i zelene boje sa tamnim flekama.

Aktivna je noću, a pre svega se hrani bentosnim beskičmenjacima, a naročito crvima i larvama insekata.

Mresti se od maja do jula, a ikru leže na kamenje i biljke.

Ugrožava je pre svega uništavanje staništa i u Srbiji je proglašena za strogo zaštićenu vrstu.

Autor: Stefan Palalić