DPPS Logo DPPS Logo slika
Češljasta pirevina

Češljasta pirevina (Agropyron cristatum)

Češljasta pirevina (Agropyron cristatum) je vrsta višegodišnje trave iz porodice Poaceae. Areal ove vrste obuhvata Evropu i Aziju, a tokom prve polovine dvadesetog veka je uneta u Sjedinjene Američke Države i Kanadu kako bi se sprečila erozija terena i podstakla sukcesija. Kod nas je ova biljka nekada bila česta u Vojvodini, ali danas je sve ređa. Naseljava peščare, prerije, stepe, šumostepe, suve livade do nadmorske visine od 2000 metara. Izuzetno je otporna vrsta te toleriše sušu, hladnoću, pa čak i povećanu količinu soli u zemljištu.

Češljasta pirevina ima kratak rizom, žiličast koren i uspravno, pri dnu zadebljalo, stablo visoko do 1 metar. Listovi su goli, uski, ravni i zeleni. Klas je dug do 6 centimetara, gust, sa mnogo klasića (svaki ima do 5 cvetova i dug je do 1 centimetar), poređanih u obliku češlja. Cveta tokom maja i juna. Plod je čunast, a na prednjoj strani ima duguljast žljeb. Izgledom je ovu vrstu moguće pomešati sa drugim travama kao što su raž (Secale cereale), pšenica (Triticum aestivum) ili vrsta Agropyron fragile. Semenom češljaste pirevine se hrane brojne vrste životinja.

Često se koristi kao stočna hrana kao i za kontrolu erozije, a u određenim delovima sveta poput Novog Zelanda i u baštama kao ukrasna biljka. Pokazuje veliku otpornost na različite patogene, kao i na razne abiotske i biotske faktore, pa se koristi za ukrštanje sa drugim vrstama trava za prenos te otpornosti na njih, kao i za poboljšanje svojih hranljivih vrednosti. Značaj ovoga je što istraživači mogu koristiti ove genetske informacije da uvedu nove poželjne osobine u druge pripitomljene vrste pšenice, što bi pomoglo njihov rast u teškim uslovima i poboljšalo prinos.

Zbog velikog areala i generalno stabilnih populacija ova vrsta nije ugrožena iako u određenim delovima areala postoje pretnje za njen opstanak. Ova vrsta je zaštićena u zemljama poput Švajcarske, Češke, Slovačke i Hrvatske, a u Srbiji je podvrsta češljaste pirevine Agropyron cristatum subsp. pectinatum proglašena za zaštićenu vrstu.

Autor: Jelena Laković

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.