DPPS Logo DPPS Logo slika
Distoleon tetragrammicus

Distoleon tetragrammicus

Distoleon tetragrammicus je vrsta insekta iz familije mravljih lavova (Myrmeleontidae). Areal ove vrste obuhvata veći deo južne Evrope i severnu Afriku. Naseljava različita staništa, najčešće sušne peskovite predele, planinske borove i hrastove šume, suva travnata i žbunasta staništa.

Izgledom odrasle jedinke podsećaju na vodene device ili viline konjice. Na glavi imaju par dugačkih antena i krupne oči. Abdomen je izdužen tamno obojen, sa poprečnim žutim linijama. Imaju dva para dugačkih, prozirnih krila sa crnim mrljama koja drže sklopljena dužinom tela kada miruju. Dužina krila je oko 3 centimetra, a raspon krila je oko 7 centimetara. Larve ne liče na odrasle jedinke, tamno smeđe su obojene i imaju dužinu do 2 centimetra sa snažnim mandibulama, a noge su im žućkasto obojene.

Larve se hrane insektima (najviše mravima) i drugim zglavkarima koje love moćnim čeljustima, a odrasle se hrane sitnim insektima koje love u letu.

Životni ciklus započinje tako što ženka polaže jajašca u pesak. Iz jajašaca se razvijaju larve koje žive u zemlji i koje su proždrljivi predatori, koji svoj plen čekaju u zasedi mirujući i štedeći energiju što im omogućava da dugo opstanu bez hrane. Nakon godinu dana larva prelazi u stadijum lutke, a zatim metamorfozira u adulta. Odrasle jedinke se pojavljuju sredinom leta od juna do avgusta, preko dana miruju, a aktivni su naveče i u sumrak. Odrasle jedinke imaju mnogo kraći životni vek od larvi i u proseku žive oko tri nedelje.

U Srbiji je ova vrsta proglašena za zaštićenu.

Autor: Dragica Damjanović

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.