DPPS Logo DPPS Logo slika
Formica pratensis

Formica pratensis

Formica pratensis je vrsta evropskog, crvenog, drvenog mrava iz porodice Formicidae, a može se naći u najvećem delu Evrope i na Bliskom istoku. Živi uglavnom na otvorenim površinama. Gnezda ove vrste se obično javljaju na livadama, pašnjacima, žbunjacima, živicama, a povremeno i uz obod šume. Ovo je grupa drvenih mrava koja voli toplinu. Karakteristična je i za alpske pašnjake do nadmorske visine od oko 1500 metara.

Formica pratensis je tamnija od ostalih vrsta drvenih mrava. Može da dostigne dužinu od 1 centimetar, a matice su nešto duže. Grudi su uglavnom crvenkaste, dok su trbuh i vrh glave crni ili tamno smeđi. Celo telo je prekriveno sitnim dlačicama. Na pronotumu i mezonotumu se nalaze dve crne mrlje. Noge i antene su crvenkaste ili tamno braon. Gnezda, koja su do metar u prečniku, prave od trave, borovih iglica, grančica i slame, fragmenata biljaka, čestica tla i sitnog šljunka. Većina gnezda je izolovana, ali se mogu javiti i međusobno povezane grupe gnezda. Svako gnezdo ima jednu ili nekoliko matica i do 60000 radnika. Nova gnezda se mogu formirati izbočenjem već postojećeg gnezda ili socijalnim parazitizmom. U ovom drugom slučaju, novopečena ženka ulazi u već postojeće gnezdo druge ženke i polaže svoja jaja nakon uklanjanja matice.

Formica pratensis se najčešće hrani insektima i drugim sitnim životinjama i sakuplja mednu vodicu biljnih vaši.

Krilati mužjaci i ženke su u gnezdu prisutni od kraja aprila do septembra, jer ova vrsta stvara dve odvojene generacije godišnje. Prva generacija mrava se razvija od kraja aprila do sredine jula, a druga generacija od sredine avgusta do kraja septembra.

U centralnoj Evropi, u staništima koja su zagađena i pogođena kiselim kišama, populacije ove vrste su često ugrožene, što dalje uzrokuje poremećaj dinamike ekosistema. Iz navedenih razloga ova vrsta je svrstana u grupu skoro ugroženih vrsta prema kategorizaciji IUCN-a. U Srbiji je Formica pratensis proglašena za zaštićenu vrstu.

Autor: Rada Baroš

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.