DPPS Logo DPPS Logo slika
Goč-Gvozdac

Goč-Gvozdac

Specijalni rezervat prirode Goč-Gvozdac se nalazi na teritorijama opština Kraljevo i Vrnjačka Banja između Ibra i Zapadne Morave. Za zaštićeno područje je proglašen 2014. godine i obuhvata nešto više od 3957 hektara pretežno šumsko-planinskih oblasti. Najveća reka na Goču je Gvozdačka reka, a osim dominatnih šuma na Goču dominiraju goleti i kamenjari.

Što se tiče flore na Goču je zabeleženo oko 650 različitih vrsta biljaka i treba istaći da je ovde prisutna zajednica bukovo-jelovih šuma. Neke od biljaka koje se na Goču mogu videti su bela jela (Abies alba), bukva (Fagus sylvatica), beli jasen (Fraxinus excelsior), crni grab (Ostrya carpinifolia), crni bor (Pinus nigra), jasika (Populus tremula), jarebika (Sorbus aucuparia), planinski brest (Ulmus glabra)…

Goč je izuzetno bogat gljivama i do sada je registrovano više od 1200 različitih vrsta gljiva.

Fauna ovog specijalnog rezervata prirode takođe je bogata i prisutno je oko 20 vrsta vodozemaca i gmizavaca, blizu 130 vrsta ptica i oko 30 vrsta sisara među kojima se ističu vrste poput srne (Capreolus capreolus), divlje svinje (Sus scrofa), vuka (Canis lupus), vidre (Lutra lutra), medveda (Ursus arctos) i lisice (Vulpes vulpes).

Autor: Stefan Palalić

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.