DPPS Logo DPPS Logo slika
Gorska ruta

Gorska ruta (Peganum harmala)

Gorska ruta (Peganum harmala) je vrsta biljke iz porodice Nitrariaceae, a druga imena za ovu biljku su i zrneš, divlji sedef ili divlja ruta. Poreklom ova biljka je iz oblasti Bliskog istoka i južne Azije. Raste u subtropskim predelima, na mestima sa niskim sadržajem hranljivih materija. Ukoliko je zemljište veoma suvo, koren ove biljke može da naraste i do nekoliko metara. Njena odlika da je otporna na sušu joj omogućava da nadvlada i potisne druge vrste biljaka.

Gorska ruta može da naraste do visine od 80 centimetara, a izuzetno razvijeni korenovi mogu narasti i preko 5 metara dubine. Listovi su uski i zašiljeni pri vrhu. Cveta u periodu od juna do avgusta, a cvetovi su beli ili bledo-žuti prečnika do 4 centimetra. Plod gorske rute je loptasta čaura prečnika oko jednog centimetra podeljena na tri komore u kojima je smešteno pedesetak semenki. Seme je glavni deo bijke koji ima široku primenu u medicinske svrhe.

U tradicionalnoj medicini, seme ove biljke se koristi za reumatske bolove, za lečenje astme, žutice, dijareje, groznice… Zapaženo je da određeni  derivati ove biljke, β-karbolinski alkaloidi, poseduje izvesnu antitumorsku aktivnost. Proučavanja su pokazala da ovaj derivat može da utiče na DNK topoizomerazu tj. može da je inhibiše te na taj način i remeti stvaranje DNK. Pored brojnih korisnih dejstava, sprovedena eksperimentalna ispitivanja na životinjama pokazala su da prekomerna upotreba gorske rute dovodi do kratkotrajnih neuroloških promena poput halucinacija, a može doći i do pojave simptoma poput drhtavice, temperature, niskog krvnog pritiska, mučnine, povraćanja… Ekstrakcijom semena dobijaju se i biljni pigmenti kroz proces vodene ekstrakcije kada se dobija fluorescentno žuta boja, a ukoliko se kao rastvarač koristi alkohol dobija se crvena boja, takozvano “tursko crveno” koja se koristi u tekstilnoj industriji.

Gorska ruta je u Srbiji zaštićena zakonom kao strogo zaštićena vrsta.

Autor: Milica Jakšić

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.