DPPS Logo DPPS Logo slika

Najlepši kanjon Srbije

Podeli na:

Specijalni rezervat prirode Uvac je rezervat prirode I kategorije koji se nalazi na području jugozapadne Srbije na delovima teritorija opština Nova Varoš i Sjenica. Okružen planinama, obuhvata površinu od 7453 hektara, a proglašen je za prirodno dobro od izuzetnog značaja 1971. godine. Tokom 1995. godine područje zaštite je prošireno, za 2717 ha da bi današnji oblik i veličinu dobilo 2006. godine. S obzirom na to da je SRP Uvac prirodno dobro od izuzetnog značaja, svaka aktivnost koja može narušiti ekosistem je strogo zabranjena.

SRP Uvac predstavlja jedinstvenu morfološku celinu Starovlaške visije, koja pre svega obuhvata kanjonsku dolinu Uvca. Uvac je usekao uklještene meandre visine i do 100 metara. Rezervat se prostire između planine Zlatar na jugozapadu i planine Javor na severoistoku. U reljefu dominiraju kraški oblici koji su predstavljeni brojnim vrtačama, uvalama, jamama i pećinama. Najpoznatiji je Ušački pećinski sistem koji čini 6185 metara dugih kanala. Obale same klisure krase šume omorike i breze te brojne livade i proplanci. Od preko 200 registrovanih taksona flore, 3 vrste su od međunarodnog značaja, 3 na Crvenoj listi flore, 25 vrsta je pod kontrolom sakupljanja i prometa, a preko 50 vrsta ima lekovita svojstva.

Prisustvo čiste vode vodotoka i akumulacija staništa su preko 20 vrsta riba, a njihovi pojedini delovi su i prirodna plodišta mladice (Hucho hucho), potočne pastrmke (Salmo trutta), zlatovčice (Salvelinus alpinus), smuđa (Sander lucioperca), klena (Squalius cephalus), skobalja (Chondrostoma nasus), potočne mrene (Barbus meridionalis)… Na obalama Zlatarskog jezera se nalazi najveće prirodno stanište beloglavog supa na celom Balkanu. Beloglavi sup (Gyps fulvus) je simbol kanjona reke Uvac. Pre dvadeset godina ova retka vrsta je bila pred izumiranjem jer je čitava populacija bila svedena na svega 7 jedinki. Beloglavi sup je lešinar koji se hrani isključivo mesom uginulih životinja što ga čini velikim zaštitnikom ekosistema. Ove ptice imaju jednog partnera za ceo život, a ženka leže samo jedno jaje godišnje. Beloglavi sup ima raspon krila od 2,7 metara što ga čini jednom od najvećih ptica naše zemlje. U planu je kolonizacija još dve vrste lešinara, kako bi se u potpunosti zatvorio lanac ishrane. Na područje rezervata u prethodnih nekoliko godina su se vratile još dve vrste orlova lešinara koje su nekada nastanjivale ovo područje. Reč je o crnom lešinaru (Aegypius monachus) i beloj kanji (Neophron percnopterus). Pored ovih lešinara područje Uvca i okoline u prošlosti je naseljavao još i orao bradan (Gypeatus barbatus), a uprava rezervata razmatra mogućnost da reintrodukuje ovu vrstu. Pored velikog bogatstva ornitofaune, značajno je i prisustvo retkih i ugroženih vrsta sisara i druge faune poput vuka (Canis lupus), medveda (Ursus arctos), dilvje svinje (Sus scrofa), lisice (Vulpes vulpes)…

Krstarenjem se mogu obići i pećine, samo uz pratnju vodiča. Ušački pećinski sistem se sastoji iz dve pećine – Ušačke i Ledene, kao i jame Bezadana koja ih spaja. Pećine su bogate pećinskim nakitom – stalaktitima i stalagmitima. Pećinski ukrasi dostižu visinu i do 10 metara i očaravaju svojom lepotom. Imaju sve elemente podzemnog dvorca: dvorane, pećinske ukrase, visoke stubove i okamenjene draperije. Kako bi ovaj predivni nakit dostigao lepotu koju ima, potrebno je nekoliko miliona godina. Kanjon reke Uvac za sve ljubitelje prirode nudi po nešto, bilo da je reč o ribolovu, planinarenju, kampovanju, biciklizmu ili još nečemu. Postoje razne varijante obilaska kanjona, pešačke ture ili splavarenje. Svaku posetu je potrebno najaviti, odnosno zakazati obilazak. Jedno je sigurno: za šta god da se odlučite, nećete se pokajati!

Kako stići do kanjona reke Uvac?  Do najlepšeg dela kanjona reke Uvac se stiže putem koji vodi iz Sjenice. pešačenjem ili splavarenjem Sjeničkim jezerom. Do Sjenice se može doći autobusom iz Nove Varoši, a postoji i direktna linija iz Beograda. Ne propustite ni ovu lepotu Srbije!

Autor: Stefan Palalić, Andrijana Cojić, Filip Petrović, Katarina Stević