DPPS Logo DPPS Logo slika
Kamaraš

Kamaraš

Kamaraš je park prirode koji se prostire na krajnjem severu Srbije na teritoriji opštine Kanjiža. Ovo zaštićeno prirodno dobro obuhvata kompleks vlažnih staništa između Subotičko-horgoške peščare, lesne terase i aluvijalne ravni reke Tise. Kamaraš obuhvata pet prostornih celina: lesnu dolinu privremenog vodotoka Foljo, koja se prostire od granice sa Mađarskom do aluvijalne ravni Tise, park-šumu Kamaraš i veštačko jezero Kamaraš,  zapadni obod brega Rek, fosilni meandar Tise koji obuhvata i Kudeljsko jezero i slatinu „Siget“ koja se u vidu ostrva nalazi unutar aluvijalne ravni. Raznolikost i očuvanost ovih prirodnih staništa doprinose parku prirode Kamaraš da bude tako poseban i značajan. Zbog svega ovoga 2005. godine opština Kanjiža je proglasila Kamaraš parkom prirode i ovaj park prirode danas pripada grupi zaštićenih područja III kategorije i obuhvata površinu od 268 hektara. Pored svojih prirodnih bogatstava, ovaj deo Srbije je poznat i po brojnim arheološkim nalazištima, gde su pronađeni tragovi naselja iz najstarijih perioda ljudske istorije.

Ostaci prirodne vegetacije koji se ovde sreću pripadaju jednom od najugroženijih tipova vegetacije u čitavoj oblasti Panonske nizije. Ovde rastu određene panonske endemske biljne vrste poput kozje brade (Centaurea sadleriana), divljeg karanfila (Dianthus pontederae), vranjemila (Limonium gmelini), a prisutne su i vrste poput mnogocvetnog pucavca (Silene multiflora) kao i plavne šuma poljskog jasena (Fraxinus angustifolia).

Zahvaljujući prisustvu različitih tipova staništa na prostoru parka prirode zabeležen je velik broj insekata (naročito se ističu vilini konjici poput plavookog vilinog konjica),  preko 100 vrsta ptica (naročito je velika prisutnost ptica u periodu njihove seobe) poput jastreba (Accipiter gentilis), kobca (Accipiter nisus), zmijara (Circaetus gallicus), ribara (Pandion haliaetus), divlje guske (Anser anser), vivka (Vanellus vanellus), bele rode (Ciconia ciconia), crne rode (Ciconia nigra), vodomara (Alcedo atthis), modrovrane (Coracias garrulus)… i blizu 20 vrsta sisara poput vidre (Lutra lutra), kune belice (Martes foina) i veverice (Sciurus vulgaris).

Autor: Jelena Laković

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.