DPPS Logo DPPS Logo slika
Plaštak

Plaštak (Anacamptis pyramidalis)

Plaštak (Anacamptis pyramidalis) poznat i kao piramidalna orhideja ili piramidalna vratiželja, višegodišnja je zeljasta biljka koja pripada porodici Orchidaceae. “Anacamptis” potiče od grčke reči “anakamptein” što znači savijati se napred, dok “pyramidalis” prevedeno s latinskog na srpski jezik upućuje na piramidalni oblik cvasti. Ova biljka se sreće na teritoriji jugozapadne Evroazije: od zapadne Evrope preko mediteranskog regiona, pa na istok sve do Irana. Zahteva osunčano glineno tlo, a može da raste i na veoma alkalnom tlu. Naseljava livade, močvare, šikare, travnjake, makije, peščane dine, kao i padine do 1600 metara nadmorske visine.

Ima krtolasti koren (od kog se pravi salep), sa čijeg vrha se razvija nerazgranato korenje. Formira mikorizne veze (simbiontske zajednice sa gljivama) s vrstama iz rodova Fusarium, Papulaspora i Rhizoctonia. Plaštak dostiže u proseku 10 – 25 centimetara visine, a najviše 60 centimetara. Stabljika je uspravna i nerazgranata. Bazalni listovi su linearno-lanceolatni sa paralelnim nervima, dužine do 25 centimetara, dok su listovi na stabljici jako sitni. Period cvetanja počinje tokom marta ili aprila i traje do jula. Hermafroditni cvetovi (dugi oko 8 milimetara) su grupisani u cvast piramidalnog oblika (sama cvast može da sadrži i 100 cvetova i da bude visoka oko 6 centimetara). Kada se cvast u potpunosti razvije, postaje više cilindričnog ili jajolikog oblika, što ponekad može izazvati konfuziju, dok za razliku od njih, mlađe cvasti i dalje zadržavaju piramidalni oblik. Boja cveta varira od ružičaste do ljubičaste ili mnogo ređe – bele boje, a ponekad na laticama postoje i crne pegice. Cvetovi su sačinjeni od 6 latica. Na zadnjoj strani cveta nalazi se cevasti izraštaj dug oko 1,5 centimetara, dok labellum (donja latica) ima dva bočna mala zakrilca. Cvetove oprašuju leptiri i moljci. Da bi se omogućila oplodnja, morfologija cveta je dobro prilagođena proboscisu (usnom aparatu) Lepidoptera, naročito rodovima Zygaena, Euphydryas, Pieris, Melanargia i Melitaea. Način na koji se polinija veže za proboscis insekata prvi je opisao Čarls Darvin u svom radu “The Fertilization of Orchids”. Plod ove orhideje je pun sitnih semenki.

Plaštak je u Srbiji proglašen za zaštićenu vrstu.

Autor: Jelena Laković

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.