DPPS Logo DPPS Logo slika
Selaginela

Selaginela (Selaginella selaginoides)

Selaginela (Selaginella selaginoides) je vrsta prečice koja naseljava veći deo severnih oblasti severne hemisfere, a pripada porodici Selaginellaceae. Raste na neutralnom ili alkalnom zemljištu najčešće u planinskim oblastima (uglavnom između 600 i 3000 metara nadmorske visine) i to pre svega u tresavama, uz obale potoka i jezera i na vlažnim liticama.

Selaginela je mala biljka čiji sterilni klasovi mogu biti dugi do 15 centimetara i najvećim delom se pužu po zemlji, a samo završni delovi klasa stoje uspravljeni. Listovi ove vrste su sitni, trouglasti i zašiljeni uglavnom dugi do 2 milimetra. Tokom godine selaginela razvija i fertilne klasove koji su krupniji od sterilnih, uspravni su i rastu do 10 centimetara visine. Listovi na fertilnim klasovima su nešto veći nego na sterilnim i spiralno su raspoređeni. Na fertilnom klasu se formiraju mikrosporangije i makrosporangije. Mikrosporangije formiraju mikrospore i nalaze se u gornjim delovima klasa, a iz klijale mikrospore se razvija muški gametofit sa anteridijama u kojima sazrevaju spermatozoidi. Makrosporangije su okruglaste i krupnije i formiraju se u donjim delovima klasa, a sazrevaju tokom jula. Iz makrospore se razvija ženski gametofit sa arhegonijama, a do oplodnje dolazi samo uz prisustvo vode.

Iako globalno gledano selaginela nije ugrožena neke populacije su ugrožene pre svega zbog isušivanja i generalnog uništavanja njihovog staništa. U Srbiji je selaginela proglašena za zaštićenu vrstu.

Autor: Stefan Palalić

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.