DPPS Logo DPPS Logo slika
Vodopad Tupavica

Vodopad Tupavica

Vodopad Tupavica se nalazi na Staroj planini nedaleko od sela Dojkinci na nadmorskoj visini od 1050 metara. Voda koja je većim delom godine hladna i bistra pada sa visine od 15-ak metara preko crvenih stena. Visina ovog vodopada kao i njegova lepota i skrivenost na Staroj planini daju mu sve veći turistički značaj. Vodopad je najimpresivniji u proleće i jesen nakon obilnijih padavina kada je u punoj snazi i kada velika količina vode pada niz peščarsku liticu dok tokom najtoplijeg dela godine ili ako je godina sušna voda jedva kaplje preko stena. Tupavica, ali i drugi vodopadi ove planine tokom zime mogu u potpunosti da se zalede pa su i tada česta meta turistima koji žele da vide ovaj zapanjujući prizor zaleđenog vodopada.

Autor: Anđela Šukara

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.