DPPS Logo DPPS Logo slika
Zvezdasta kamenjarka

Zvezdasta kamenjarka (Saxifraga stellaris)

Zvezdasta kamenjarka (Saxifraga stellaris) je arktičko-alpska vrsta koja pripada porodici Saxifragaceae. Jedna podvrsta ima areal od istočne Kanade do Rusije, uključujući i Britanska ostrva, dok se druga podvrsta nalazi u planinama južne Evrope. To je vrsta koja podnosi kisele stene i uglavnom raste na otvorenim staništima uz planinske potoke, izvore ili na liticama, a česta je vrsta u tundrama.

Obična kamenjarka je višegodišnja, stoloniferna biljka čija stabljika može da naraste do visine od 20-ak centimetara. Na stabljici nema listova, ali je stabljika prekrivena žlezdanim dlakama. Listovi formiraju bazalnu rozetu, nazubljeni su, mesnati, jajoliki, prekriveni belim dlačicama, dugi oko 3 centimetra i bez jasno uočljive peteljke. Ova biljka cveta u periodu od juna do avgusta, a na stabljici može biti i do 10 cvetova čiji je prečnik oko 1 centimetar. Cvetovi imaju 5 odvojenih latica bele boje sa dve crvene ili žute mrlje pri osnovi, a prašnici su takođe crvene ili žute boje. Oprašivanje najčešće vrše muve, a nakon oplodnje razvija se dvodelna kapsula sa mnogo semena. Seme je tamno smeđe boje, eliptičnog ili bubrežastog oblika.

U Srbiji je podvrsta zvezdaste kamenjarke Saxifraga stellaris subsp. engleri proglašena za zaštićenu vrstu.

Autor: Rada Baroš

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.