DPPS Logo DPPS Logo slika

Kampujmo za prirodu!

Sigurni smo da ste svi u nekom trenutku svog života poželeli da pomognete okolini u kojoj se nalazite, bilo da je to da očistite park ili da obezbedite odeću i hranu komšiji koji sam sebi ne može naći. Pojedini su i preuzeli neke akcije, ali sigurno je vas nekoliko ostalo u neznanju kako može pomoći. U nastavku teksta dajemo Vam neke od smernica kako da pomognete ljudima i prirodi u kojoj se nalazite.

Međunarodni volonterski kampovi u Srbiji je udruženje koje se bavi okupljanjem kako domaćih tako i stranih volontera u cilju međusobnog udruživanja, sticanja novih iskustava i pomaganja lokalnoj zajednici. Sav akcenat stavlja se na poboljšanje iskustava mladih, sticanja nekih novih i unapređivanja starih veština, a sve to u skladu sa lokalnom zajednicom. Iako je ovakav rad neprofitnog karaktera, volonteri dobijaju mnogo više od materijalnog: stiču nova poznanstva koja će se vrlo verovatno ponovo uspostaviti u bliskoj budućnosti, neguju socijalne veštine i znanja, uklanjaju kulturne barijere, uče šta znači raditi u grupama, promovišu solidarnost i humanost. Takođe, hrana i smeštaj su u skoro svim slučajevima obezbeđeni. Osećaj koji steknete na kraju dana, kada znate da ste nekome pomogli, a naročito sebi je neprocenjiv. Sve ovo, vredno je svakog trenutka provedenog u kampovima i od velike je važnosti za budućnost svakog pojedinca.

Kampovi se uglavnom održavaju u letnjem periodu jer je naravno mnogo lakše kampovati pod vedrim nebom i obavljati sve aktivnosti kada je vreme lepo. U Srbiji u toku jedne sezone, održi se na stotine pa čak i hiljade dvonedeljnih kampova i ova tradicija traje unazad nekoliko godina. Teme mogu biti različite, ali ono što nas najviše interesuje jesu kampovi vezani za poboljšanje životne sredine. Jedna od najčešćih tema u okviru ove grupe kampova jeste sadnja raznih biljaka, najčešće različitih vrsta drveća. Tu su takođe i čišćenje otpadaka, istraživanje životinjskog sveta, kao i veliki broj predavanja na različitne teme ekologije, biologije i slično. Jedan od takvih ove godine, bio je kamp pod nazivom ,,Imam pravo na bolju životnu sredinu’’ koji se održao u julu mesecu u selu Drač. Volonteri su imali priliku da, pored sticanja znanja o životnoj sredini kroz radionice i predavanja, učestvuju i u gajenju povrća u plastenicima, košenju trave i spremanju hrane kao i konstrukcija staze od čistog prirodnog materijala. ,,Kad je cvetala Tisa’’ je kamp koji je za cilj imao da volonteri u saradnji sa lokalnim stanovništvom Titela revitalizuju stanište, uklone korove i otpad, izrade i postave table za orentaciju i kućice za ptice. Jedan kamp imao je za cilj da spoji neke druge elemente za jedno sa očuvanjem prirode a to je rad sa decom sa smetnjama u razvoju. U julu mesecu na području Zemuna, veliki broj volontera se okupio kako bi organizovali niz aktivnosti koje će boravak ovoj deci učiniti posebnim. Radi se o zabavnim događajima, rad u bašti a ono što je najvažnije jeste da i ta deca u svim radovima učestvuju kao i lokalno stanovništvo. Niz drugih kampova takođe se bavio problemom životne sredine, naročito njenim uređenjem kao što su ,,Priče sa jezera’’ u SRP-u ,,Kraljevac’’, ,,Inspirisano prirodom’’ u selu Zlakusu i mnogi drugi.

Ukoliko je neko zainteresovan da sam organizuju neki kamp, da osmisli svoju temu i plan aktivnosti to je takođe moguće. Postoji i opcija da se prijavite za kampove i u drugim zemljama. Sve ove informacije, kao i detaljnije možete pronaći na sajtu: https://kampovi.mis.org.rs/ .

Naravno uvek postoji i opcija da preko nekog drugog udruženja osmislite način da pomognete nekome ili nečemu, a naravno da se računa i kada iz čista mira odlučite pokupiti smeće u vašoj ulici ili šire. Šta god radili, čime god se bavili, uvek je važno da mislite na druge, da im pomažete koliko god da ste u mogućnosti. Važno je da čuvate okolinu u kojoj živite jer je to značajno, ako ne za Vas onda za sreću i zdravlje Vaših najdražih. Biti na jednom volonterskom kampu vam pruža poseban osećaj i nezaboravne momente. Kada to učinite jednom, imaćete želju da ponovo učinite dobro delo, da se iznova vraćate se na još neki volonterski kamp i učite nove životne lekcije.

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.