DPPS Logo DPPS Logo slika

Lavirint iz Ledenog doba

U istočnoj Srbiji, nadomak Despotovca, usečena rekom Resavom, u krečnjačkom brdu Babina Glava, nalazi se Resavska pećina. Jedna je od najznačajnijih turističkih pećina, samim tim što je zaštićeni spomenik prirode (prirodno dobro nacionalnog značaja) i što spada u najstarije, najveće i najlepše pećine u našoj zemlji. Prvobitan naziv bio je Divljakovačka pećina nastala po okolnom kraškom polju.

Prema istorijskim izvorima, pećina je stara oko 80 miliona godina, međutim otkrivena je tek 1962. godine od strane lokalnog pastira. Oni su je pažljivo čuvali jer i ona njima i njihovim životinjama pomogla prilikom velikog nevremena. Deset godina kasnije, nakon detaljnog ispitivanja, pećina je otvorena i dostupna turistima. Otvorena je svakog dana od 9 do 17 časova, a ulaznice možete nabaviti po ceni od 50 do 350 dinara.

Dužina pećine iznosi 4,5 km, detaljno je ispitano 2830 m, dok je za posetioce dostupno svega 800 m, što je sasvim dovoljno, s obzirom na lepote koje se mogu videti i doživeti i u tih skromnih 800 m. Unutrašnjost pećine čine kanali, galerije, dvorane, stubovi, stalaktiti, stalagmiti, okamenjeni vodopadi i draperije. Starost pećinskog nakita, koji se može videti na samom ulazu, je oko 45 milona godina. Pećinski nakit nastao je rastvaranjem kalcijum karbonata, a sama boja zavisi od minerala kroz koje je prošla voda. Može se videti u tri boje, to su crvena (oksidi gvožđa), žuta (primesa gline) i bela (kristalni kalcijum). Ni jedan od nakita Vas definitivno neće ostaviti ravnodušnim.

Resavska pećina je podeljena na dva nivoa, na gornju i donju galeriju. Gornju galeriju čine četiri dvorane. To su ”Dvorana sraslih stubova ili kolonada”, ”Dvorana košnica”, zatim treća dvorana je ”Predvorje istorije” i četvrta ”Kristalna dvorana”. Između druge i treće dvorane može se videti kanal crvenih breča, što upravo izdvaja ovu pećinu, jer je jedina u Srbiji u kojoj postoji crveni breč. Spiralnim stepeništem ka dole stiže se do donje galerije, gde se takođe mogu obići dvorane i to ”Koncertna dvorana” i ”Bobanova dvorana”, ,”Koralni kanali” i poslednja, ali ne i tako nevažna ”Blatna dvorana”. Svaka dvorana ima svoju simboliku te je u skladu sa njom i dobila naziv.

Temperatura unutar pećine iznosi svega 7 stepeni i konsantna je u toku cele godine, dok vlažnost vazduha varira izmedju 80-100%. Resavska pećina sadrži i dosta mahovina i lišajeva, što prouzrokuju svetlosni reflektori, a može se videti i po koji slepi miš. Turistima je poseta dozvoljena isključivo uz organizovanu pratnju vodiča. Godine 2017. napravljen je i Adrenalin park u neposrednoj blizini, za sve ljubitelje adrenalina.

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.