DPPS Logo DPPS Logo slika

Perućac – raj za odmaranje

Perućac je veštačko jezero nastalo 1982. godine izgradnjom hidroelektrane “Bajina Bašta”, na Drini, kod naselja Perućac. Brana je duga 461 m i visoka 89,8 m. Jezero je dugačko 52 km. Srednja letnja temperatura vode u jezeru je 18 stepeni, a maksimalna 22. Najviši vodostaji su u aprilu i maju, a najniži u avgustu i septembru. Zbog ovih kolebanja vodostaja pomeraju se obalske linije, pa je otežano uređenje plaža. Ipak, nedaleko od brane postavljena je pontonska plaža sa bazenima za decu, tuševima, kabinama za presvlačenje, toaletom i prelepim kafe-restoranom.

Leti je plaža veoma posećena, kako od strane lokalnog stanovništva tako i od turista koji borave u hotelu “Jezero” i okolnim privatnim vilama. Osim kupanja, gosti mogu da pecaju, voze se brodom, iznajme kanu ili pedalinu, spuštaju se čamcima niz Drinu i uživaju u raznim drugim aktivnostima.

Kanjon ovog jezera je veličanstven i proteže se do Višegrada. Posebnu atrakciju predstavlja vožnja brodićem po jezeru i kanjonu. Perućac zajedno sa Drinom obiluje svim vrstama ribe, pa i trofejnim primercima mladice, soma i drugih interesantnih riba. Nedaleko od jezera, pored Nacionalnog parka Tara se nalaze Mokra Gora, manastir Rača, Višegradska ćuprija i Šarganska osmica, jedna od najlepših muzej pruga u svetu. Već nekoliko godina unazad u mesecu julu održava se “Drinska regata” od Perućca do Rogačice, što privlači veliki broj mladih iz regiona, a i šire.

U Perućcu na lokalitetu Mramorje postoji i srednjovekovno groblje koje je ispunjeno spomenicima-stećcima. Najstariji potiču iz 14. i 15. veka, a ima ih različitih po veličini i načinu obrade, od krečnjačkih sarkofaga dužine 2 m, a širine i visine 1 m, do položenih ploča. Ispitivanjima tokom 50-ih godina 20. veka utvrđeno je da od nekada zabeleženih 200 sada ima svega 93 spomenika. Samo nekoliko primeraka je ukrašeno klesanjem (mač, štit, krug, polumesec). Zbog svog značaja lokalitet Mramorje je 1968. godine zaštićen kao spomenik kulture od izuzetnog značaja za Srbiju. Smatra se da ovi spomenici, ovakve strukture i ovakvih karakteristika, postoje samo na ovom području.

Kao što vidite, na osnovu prirodnih i antropogenih vrednosti razvija se više oblika turizma, kao što su kulturni, kupališni, izletnički, sportsko-rekreativni i manifestacioni. Sagledavajući sve karakteristike možemo konstantovati da Perućac ima odlične uslove za razvoj turizma.

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.