DPPS Logo DPPS Logo slika

Biserno ostrvo

Biserno ostrvo, tačnije Stara Tisa kod Bisernog ostrva, je smeštena na desnoj obali reke Tise, koja je odsečena kanalom od 7,2 km prilikom regulacija u XIX veku. Na taj način Tisa je postala mrtvaja. Ujedno čineći najduži Tisin meandar u Vojvodini, u velikoj meri je sačuvala svoje prirodne odlike i vrednosti. Stara Tisa kod Bisernog ostrva proglašena je 2008. godine Parkom prirode i ova prirodna celina se prostire na teritoriji opštine Bečej, Novi Bečej, Žabalj i Srbobran. Bisere ostrva čine mnogobrojne vrste flore i faune.

Kao jedno od zaštićenih područja našeg prostora, ovaj Park prirode obuhvata najveća bogatstva biljnih i životinjskih vrsta Panonske nizije. Na Bisernom ostrvu možete pronaći 183 vrste ptica, od kojih je 87 vrsta zaštićeno Uredbom o zaštiti prirodnih retkosti Republike Srbije. Neke od ovih vrsta spadaju u grupu najugroženijih životinja na Zemlji, kao što su mali vranac, patka njorka, orao belorepan, stepski soko. Još neki od stanovnika Bisernog ostrva, koji su takođe ugrožene vrste, jesu vidra, jazavac, kuna belica i hermelin.

Beli lokvanj ili lopoč, predstavlja najznačajniji biser biljnog sveta ovog Parka prirode. Postoje brojne legende za nastanak ovog prelepog cveta Srbije, a glavna asocijacija ljubiteljima flore na ovu biljku jeste nevinost i čistoća. U nekim zemljama simboliše zoru i rađanje. Od velike vrednosti su i vodene biljke kao što su krocanj, vodene leće, vodeni griz i žaljak koje po nekim autorima imaju reliktna obeležja u ovom delu Evrope.

O bogatstvu ovog mesta, dokazuje nam i činjenica da je u samoj okolini Parka prirode “Stara Tisa kod Bisernog ostrva” 1947. godine otkrivena lobanja gornjopleistocenskog mamuta (Mammuthus primigenius). Ovo je jedinstven i redak primerak i predstavlja jedan od najvrednijih nalaza ostataka mamuta iz poslednjeg glacijala na teritoriji naše zemlje. Danas ga možete posetiti u Prirodnjačkom muzeju u Novom Sadu.

Dvorac “Rohonci” je evidentirano kulturno dobro na Bisernom ostrvu. Ono predstavlja spomenik kulture koji je proglašen ovim statusom 1977. godine. Izgradio ga je grof Gedeon Rohonci krajem 19.  veka u stilu baroka i klasicizma. Imanje grofa Rohoncija se nalazi u prirodnom okruženju rukavca Stare Tise, a čine ga Kaštel sa parkom i 650 jutara zemlje na Bisernom ostrvu  sa plantažama poznate vinove loze. Grof Rohonci je na svom imanju gajio jednu vrstu dinje koja je nazvana Tiski biser, jer su pod mesečinom izgledale kao mnoštvo rasutih bisera po čemu je i samo Biserno ostrvo dobilo ime. Najveća vrednost zaostavštine grofa Rohoncija je sadnja čuvene sorte grožđa ”Muskat-krokan” – biser Bisernog ostrva. Poreklom iz Francuske odnosno Alžira, ovo voće i dalje se suprotstavlja prirodnim neprilikama ovog područja i uspeva da izraste.

Čuruška regata je manifestacija koja se održava početkom avgusta svake godine Starom Tisom od Čuruga-Bačkog Gradišta-Čuruga. Regata podstiče interesovanje ljudi da bolje upoznaju Park i približe se njegovim bogatstvima, koje ga čine istinskim Biserom.

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.