Učlanjivanje

Ukoliko želite da postanete član Društva za promociju prirode Srbije, možete poslati zahtev. Pre nego što pošaljete zahtev, molimo Vas da se informišete o udruženju i njegovom radu, te da se upoznate sa ciljevima Udruženja. Sve informacije možete da pronađete na ovom sajtu.

Nakon slanja zahteva, Vaš zahtev će biti prosleðen direktno Upravnom odboru Udruženja koji će da razmotri i odluči o Vašem pristupanju u Udruženje. Upravni odbor je dužan da Vas obavesti o odluci preko e-mail adrese koju ste naveli u zahtevu. Ukoliko je vaš zahtev odobren, biće Vam poslat i žiro račun na koji je potrebno uplatiti prvu članarinu. Rok za uplatu je 7 dana od datuma prijema odluke Upravnog odbora. Udruženje Vam pruža dve mogućnosti plaćanja prve članarine: Uplata godišnje članarine u iznosu od 1000 dinara ili uplata semestralne članarine u iznosu od 500 dinara. Nakon uplate prve članarine, biće izraðena članska karta koja će zajedno sa ostalom članskom dokumentacijom biti poslata na adresu koju ste naveli u zahtevu. Moguće je i lično preuzimanje ukoliko se tako izjasnite. Nakon prijema članske dokumentacije, možete da aktivno učestvujete u aktivnostima Udruženja i da budete informisani o radu istog. U Vašem snalaženju i eventualnim pitanjima i savetima na raspolaganju će Vam uvek biti naši koordinatori i ostali članovi Udruženja.
Popuni formular